Pomiary elektryczne

Oferujemy następujące usługi w zakresie pomiarów elektrycznych:

  • Sprawdzanie kontrolne odbiorowe (instalacje nowe, po remoncie, po relokacji), okresowe instalacji elektrycznej do 1 kV, piorunochronnej w budynkach oraz pomieszczeniach przemysłowych,
  • Sprawdzanie maszyn i instalacji maszynowych, zgodnie z wytycznymi prawa budowlanego oraz norm przedmiotowych PN –HD60364-6 oraz PN-EN 60204-1
  • Sprawdzanie elektronarzędzi

Dysponujemy w tym zakresie odpowiednim sprzętem kontrolno-pomiarowym oraz wiedzą teoretyczną i praktyczną. Osoby przeprowadzające badania legitymują się odpowiednimi uprawnieniami SEP w zakresie pomiarów elektrycznych typu E,D. Wyniki przeprowadzanych badań przedstawiane są w formie odpowiednich do rodzaju badań protokołów.

Rodzaje wykonywanych przez nas badań:

  • Ciągłość przewodów
  • Rezystancja izolacji instalacji elektrycznej
  • Samoczynne wyłączenie zasilania
  • Ochrona uzupełniająca
  • Sprawdzenie kolejności faz
  • Oględziny instalacji
  • Rezystancja uziemień