Szkolenia

Kodeks pracy narzuca obowiązek zapewnienia przeszkolenia pracownika w zakresie BHP przed dopuszczeniem go do pracy. Należy również prowadzić okresowe szkolenia w tym zakresie.

Szkolenie wstępne przeprowadza się przed dopuszczeniem pracownika do wykonywania pracy i obejmuje ono:

 • szkolenie wstępne ogólne zwane „instruktażem ogólnym”
 • szkolenie wstępne na stanowisku pracy zwane „instruktażem stanowiskowym”

Instruktaż ogólny odbywają nowo zatrudnieni pracownicy, studenci odbywajacy u pracodawcy praktykę studencką oraz uczniowie szkół zawodowych zatrudnieni w celu praktycznej nauki zawodu.
Instruktaż stanowiskowy przeprowadza się przed dopuszczeniem do wykonywania pracy na określonym stanowisku, lub w przypadku wystąpienia na tym stanowisku zmian, w szczególności:

 • procesu technologicznego,
 • zmian organizacji stanowisk pracy,
 • wprowadzenia do stosowania substancji o działaniu szkodliwym dla zdrowia,
 • wprowadzenia do stosowania substancji o działaniu niebezpiecznym oraz
 • wprowadzenia nowych lub zmienianych narzędzi, maszyn i innych urządzeń.

Szkolenia okresowe powinni odbyć:

 • pracodawcy oraz inne osoby kierujące pracownikami (kierownicy, mistrzowie i brygadziści),
 • pracownicy zatrudnieni na stanowiskach robotniczych,
 • pracownicy inżynieryjno-techniczni,
 • pracownicy służby bezpieczeństwa i higieny pracy i inne osoby wykonujące zadania tej służby,
 • pracownicy administracyjno-biurowi,
 • inni niewymienieni powyżej, których charakter pracy wiąże się z narażeniem na czynniki szkodliwe dla zdrowia, uciążliwe lub niebezpieczne albo z odpowiedzialnością w zakresie BHP.

e-learning

Samokształcenie kierowane to forma szkolenia umożliwiającego uzyskanie, aktualizowanie lub uzupełnianie wiedzy i umiejętności w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy, na podstawie materiałów przekazanych przez organizatora szkolenia, w szczególności przy zastosowaniu poczty, Internetu, przy jednoczesnym zapewnieniu konsultacji z osobami spełniającymi wymagania dla wykładowców. Ze względu na możliwość odbywania nauki w dowolnym czasie i miejscu, samokształcenie kierowane w mniejszym stopniu dezorganizuje plan pracy w związku z nieobecnością pracownika, mimo że korzystanie z formy e-learningowej również odbywa się w godzinach pracy.

Za pośrednictwem platformy edukacyjnej oferujemy Państwu następujące szkolenia BHP w formie e-learningu:

 • Szkolenie okresowe dla pracowników administracyjno-biurowych,
 • Szkolenie okresowe dla pracodawców i osób kierujących pracownikami,
 • Szkolenie okresowe dla pracowników inżynieryjno – technicznych,
 • Szkolenie okresowe w języku angielskim dla pracodawców i osób kierujących pracownikami: Invitation for periodic H&S training for employers & managers.

Przejdź do platformy szkoleniowej »

Firma pracujbezpiecznie.eu – Usługi BHP Sławomir Świderski jest wpisana do Rejestru Instytucji Szkoleniowych pod numerem 2.12/00268/2014.