BHP

Analiza i ocena ryzyka zawodowego

Pracodawca jest obowiązany ocenić i dokumentować ryzyko zawodowe a także informować pracowników o ryzyku zawodowym, które wiąże się z wykonywaną pracą, oraz o zasadach ochrony przed zagrożeniami.

Oceny ryzyka zawodowego dokonuje się:

  • Podczas tworzenia nowych stanowisk pracy.
  • Przy wprowadzaniu zmian na istniejących stanowiskach pracy.
  • Gdy nastąpiła zmiana wymagań dotyczących dopuszczalnych poziomów czynników w środowisku pracy.
  • Gdy zastosowano nowe środki ochrony (środki ochrony indywidualnej i środki ochrony zbiorowej).
  • Gdy na terenie przedsiębiorstwa różne zadania (prace) wykonują pracownicy innych przedsiębiorstw.
  • Wówczas, gdy występuje potrzeba okresowej oceny ryzyka.

Wypadki przy pracy oraz wypadki w drodze do pracy i z pracy

Postępowanie powypadkowe obejmuje czynności, których celem jest:

  • dokonanie kwalifikacji prawnej zdarzenia
  • ustalenie, czy istnieją okoliczności wyłączające uprawnienia poszkodowanego do świadczeń;
  • określenie środków i wniosków prewencyjnych.

Dochodzenie przeprowadza pracodawca lub innym podmiot określony w przepisach prawnych.
Jeżeli Państwa pracownik uległ wypadkowi prosimy o jak najszybszy kontakt — pomożemy w dopełnieniu wszelkich formalności.

Pozostałe obowiązki pracodawcy

Firma pracujbezpiecznie Sławomir Świderski od początku swej działalności kładzie szczególny nacisk na kompleksową pomoc Klientom w realizacji ich obowiązków dotyczących BHP.

Podstawowym obowiązkiem jaki w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy nakłada na pracodawcę Kodeks pracy jest zapewnienie pracownikom bezpiecznych i higienicznych warunków pracy. Pracodawca zatrudniający powyżej 100 pracowników ma obowiązek utworzenia służby bezpieczeństwa i higieny pracy w zakładzie pracy. W przypadku gdy zakład zatrudnia do 100 pracowników, pracodawca zamiast tworzenia służby bhp, może powierzyć jej zadania pracownikowi zatrudnionemu przy innej pracy lub specjaliście spoza zakładu pracy.

Jeżeli interesują Państwa zagadnienia związane ze służbą BHP prosimy o kontakt. Chętnie udzielimy bliższych informacji.

Pozostałe usługi

Chętnie służymy pomocą w realizacji wszelkich innych zadań dotyczących BHP. Dzięki współpracy z najwyższej klasy specjalistami jesteśmy w stanie zapewnić Państwu doradztwo i szkolenia z zakresu BHP, ppoż. oraz pierwszej pomocy na najwyższym poziomie.

Zapraszamy do współpracy.