29.03.2023

Od 7 kwietnia 2023 r. zaczną obowiązywać nowe zasady BHP przy pracy zdalnej.

Na mocy zmian do Kodeksu pracy pracodawcy będą mogli wprowadzać wykonywanie pracy w formie pracy zdalnej. Taka forma pracy nie zwalnia pracodawcy z odpowiedzialności za stan BHP, choć wyłączono zastosowanie kilku przepisów z tego obszaru, w tym:

 • obowiązek pracodawcy w zakresie udzielania pierwszej pomocy czy
 • obowiązek osoby kierującej pracownikami w zakresie organizowania stanowiska pracy zgodnie z przepisami i zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy.

Pracodawca, również w przypadku pracy zdalnej, ma obowiązek oceniać i dokumentować ryzyko zawodowe związane z wykonywaną pracą oraz stosować niezbędne środki profilaktyczne zmniejszające ryzyko.

Wraz z wejściem w życie regulacji dotyczącej pracy zdalnej, przepisy dotyczące telepracy zostaną uchylone.

Więcej informacji o pracy zdalnej znajdą Państwo w serwisie Biznes.gov.pl

 

   

   

  8 stycznia 2023 roku

  Uruchomienie nowej strony

  Uruchomienie nowej strony internetowej zbiegło się z jubileuszem dziesięciolecia działalności naszej firmy. Jesteśmy dumni z tego, że przez cały ten czas darzyli nas Państwo swoim niesłabnącym zaufaniem. Dziękujemy za dotychczasową współpracę i mamy nadzieję na to, że przez kolejne lata będziemy mogli wspólnie działać na rzecz poprawy warunków BHP w Państwa Zakładach Pracy.

  Chcielibyśmy podzielić się z Państwem naszą radością, dlatego przygotowaliśmy dla  Was mały prezent. Każdy Klient, który do dnia 28 lutego 2023 roku pojawi się w naszym biurze i poda hasło „jubileusz”, otrzyma rabat w wysokości 10% na całą pierwszą wystawioną przez nas fakturę. Zapraszamy serdecznie.