26.02.2024

Już od dziś można się starać o dofinansowanie działań mających na celu poprawę warunków BHP w zakładzie pracy!

Z początkiem 26 lutego 2024 roku startuje nowa odsłona konkursu organizowanego przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych, który ma na celu wsparcie finansowe inicjatyw przedsiębiorstw, które dążą do podniesienia standardów BHP w miejscu pracy. W ramach konkursu, przedsiębiorstwa podejmujące działania na rzecz zmniejszenia ryzyka wypadków, chorób zawodowych lub ograniczenia negatywnego wpływu czynników środowiskowych w miejscu pracy, mogą liczyć na dofinansowanie do kwoty 300 000 zł.

Więcej szczegółów można znaleźć na stronach ZUS: https://bip.zus.pl/konkurs-dofinansowanie-dzialan-platnika-skladek-na-poprawe-bezpieczenstwa-i-higieny-pracy/konkurs-202401

Zachęcamy Państwa do skorzystania z tego programu. Jesteśmy do dyspozycji, aby wspierać w procesie aplikacyjnym – od redagowania wniosku, przez przygotowanie potrzebnych dokumentów, aż po doradztwo w zakresie najlepszego wykorzystania dostępnych środków.