O nas


Dynamicznie zmieniająca się rzeczywistość gospodarcza wymusza na pracodawcach konieczność śledzenia bieżących zmian w przepisach oraz szybkiego działania w celu dostosowania do nich swojego zakładu pracy.

Wychodząc naprzeciw potrzebom swoich Klientów firma pracujbezpiecznie – Sławomir Świderski świadczy fachową pomoc w wypełnianiu ciążących na Nich obowiązków dotyczących BHP.

Dokonując wyboru specjalisty ds. BHP z którym będziecie Państwo współpracować, warto kierować się przede wszystkim jego kompetencjami i doświadczeniem zawodowym. Lata współpracy z firmami produkcyjnymi, usługowymi jak również z urzędami oraz placówkami oświatowymi w połączeniu z ciągłym podnoszeniem własnych kwalifikacji zaowocowały tym, że firma pracujbezpiecznie – Sławomir Świderski może zaoferować Państwu usługi na najwyższym poziomie.

Zapraszam do zapoznania się z ofertą usług w zakresie BHP:

  • szkolenia wstępne i okresowe,
  • ocena ryzyka zawodowego,
  • wykonywanie zadań służby BHP w firmie (stała współpraca),
  • doradztwo w zakresie BHP,
  • obsługa kadrowa,
  • instrukcje bezpieczeństwa pożarowego,
  • przygotowywanie dokumentacji powypadkowej,
  • analiza bezpieczeństwa maszyn i urządzeń,
  • pomoc w realizacji nakazów i zaleceń Organów Kontroli,
  • opracowywanie instrukcji BHP,
  • wszelkie inne zadania wynikające z rozporządzenia dotyczącego służby BHP.
 

pracujbezpiecznie.eu - Usługi BHP Sławomir Świderski Rzezawa