Oferta

PRACUJBEZPIECZNIE

 

W obliczu obowiązujących regulacji prawnych, pracodawcy stają przed koniecznością spełnienia licznych wymogów z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy. Aby zgodnie z prawem zarządzać obowiązkami BHP, wymagana jest nie tylko szczegółowa znajomość ciągle zmieniających się przepisów, ale również znaczący wkład czasowy. Ta konieczność często odwraca uwagę od innych kluczowych aspektów prowadzenia działalności.

Z myślą o wsparciu przedsiębiorców w tym obszarze powstała firma „pracujbezpiecznie – Sławomir Świderski”. Nasze założenie to świadczenie kompleksowej pomocy w zakresie BHP, co stanowi fundament działalności naszej firmy od momentu jej powstania. Skupiamy się na dostarczaniu usług, które umożliwiają naszym Klientom skuteczne i efektywne zarządzanie aspektami związanymi z BHP, bez odciągania ich uwagi od głównych celów biznesowych.

Oferujemy możliwość nawiązania długoterminowej współpracy oraz realizacji specyficznych zadań na zlecenie, dostosowując nasze usługi do indywidualnych potrzeb i preferencji naszych Klientów. Decyzja o sposobie współpracy pozostaje w Państwa gestii, gwarantując pełną elastyczność i dostosowanie do wymagań Państwa przedsiębiorstwa.

 

Outsourcing BHP

Zapewniamy kompleksową obsługę w zakresie BHP jako stały partner w dbałości o bezpieczne i zdrowe środowisko pracy. Nasza oferta, skierowana do firm poszukujących niezawodnego wsparcia zewnętrznego, obejmuje szeroki zakres usług realizowanych zgodnie z najwyższymi standardami i aktualnymi przepisami prawa.

Nasza oferta obejmuje:

 • Szkolenia BHP: Oferujemy nieograniczoną liczbę szkoleń  dla pracowników, gwarantując podniesienie świadomości i kompetencji w zakresie bezpieczeństwa pracy.
 • Ocena Ryzyka Zawodowego: Przeprowadzamy szczegółową analizę ryzyka na różnych stanowiskach pracy, aby zidentyfikować i zminimalizować potencjalne zagrożenia.
 • Opracowanie Dokumentacji BHP: Tworzymy kompleksową dokumentację, w tym instrukcje bezpiecznej pracy oraz inne wymagane przez prawo procedury, zapewniając zgodność z obowiązującymi przepisami.
 • Postępowania Powypadkowe: Zarządzamy procedurami powypadkowymi, włączając w to analizę przyczyn i skutków zdarzeń, a także przygotowanie wymaganej dokumentacji.
 • Pomiary Środowiskowe: Koordynujemy profesjonalne pomiary hałasu, pyłów, substancji chemicznych i innych niebezpiecznych czynników, dbając o bezpieczne warunki pracy.
 • Reprezentacja przed Organami Kontrolnymi: Efektywnie reprezentujemy Państwa firmę w trakcie kontroli przeprowadzanych przez Państwową Inspekcję Pracy oraz Państwową Inspekcję Sanitarną, zapewniając profesjonalne wsparcie na każdym etapie.

Korzyści z naszej współpracy:

 • Stała opłata miesięczna: Dzięki jasnym zasadom współpracy, opłata za nasze usługi jest ustalana na początku umowy i nie zmienia się w jej trakcie, co zapewnia przewidywalność kosztów.
 • Profesjonalizm i doświadczenie: Nasz zespół ekspertów BHP posiada szeroką wiedzę i praktyczne doświadczenie, co gwarantuje najwyższą jakość świadczonych usług.
 • Kompleksowa obsługa: Oferujemy pełen zakres usług w jednym miejscu, co pozwala na oszczędność czasu i zasobów.

Zapraszamy do kontaktu z nami, aby dowiedzieć się więcej o tym, jak możemy wspierać Państwa firmę w zapewnieniu bezpiecznego i higienicznego miejsca pracy. Nasz zespół jest gotowy, aby dostosować ofertę do indywidualnych potrzeb Państwa organizacji.

Szkolenia dla Pracodawców i Pracowników w zakresie BHP

Zgodnie z wymogami Kodeksu pracy, każdy pracodawca, oprócz tego, że sam musi odbyć szkolenie BHP, ma obowiązek przeprowadzenia szkolenia z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy dla nowo zatrudnionych pracowników w pierwszym dniu ich pracy. Konieczne jest także organizowanie regularnych szkoleń okresowych.

Oferujemy profesjonalne szkolenia BHP, adresowane zarówno do pracodawców, jak i pracowników, które mogą być realizowane w siedzibie naszej firmy, bezpośrednio w miejscu pracy Klienta lub w dowolnej, wybranej przez Państwa lokalizacji.

Nasze szkolenia, w zależności od tego, jakiej grupy zawodowej dotyczą, dostępne są w dwóch formatach:

 • Stacjonarny: Obejmuje różnorodne metody przekazania wiedzy, takie jak instruktaże, kursy, wykłady, warsztaty czy konferencje, które są prowadzone przez doświadczonych trenerów.
 • Online: Zapewniamy elastyczne szkolenia e-learningowe, dostępne poprzez naszą platformę online, umożliwiając naukę w komfortowych warunkach, bez ograniczeń czasowych i miejscowych.

Zachęcamy do zapoznania się z pełną ofertą naszych szkoleń w zakładce „Szkolenia” na naszej stronie internetowej. Tam znajdą Państwo szczegółowe informacje na temat dostępnych programów szkoleniowych, metod prowadzenia zajęć oraz możliwości dostosowania treści szkoleń do specyficznych potrzeb Państwa organizacji.

Ocena ryzyka zawodowego - klucz do bezpiecznej pracy.

Pracodawcy mają ustawowy obowiązek oceniać, dokumentować oraz informować pracowników o ryzyku zawodowym związanym z wykonywaną pracą. Jest to niezbędny element zarządzania bezpieczeństwem w miejscu pracy, mający na celu identyfikację potencjalnych zagrożeń i zapobieganie wypadkom oraz chorobom zawodowym.

Realizacja oceny ryzyka zawodowego obejmuje:

 • Analizę przy tworzeniu nowych stanowisk pracy: Aby zapewnić bezpieczne i zdrowe warunki pracy od samego początku.
 • Ewaluację przy wprowadzaniu zmian na istniejących stanowiskach pracy: Modernizacja sprzętu lub procesów produkcyjnych wymaga ponownej oceny ryzyka.
 • Aktualizację ocen w przypadku zmian norm i wymagań dotyczących środowiska pracy: Nowe regulacje prawne mogą wprowadzać inne standardy bezpieczeństwa.
 • Oceny przy wprowadzaniu nowych środków ochrony, zarówno indywidualnej, jak i zbiorowej, które mogą znacząco wpłynąć na poziom bezpieczeństwa.
 • Oceny przy współpracy z zewnętrznymi wykonawcami: W sytuacji, gdy na terenie przedsiębiorstwa pracują osoby z innych firm, należy dokonać oceny ryzyka związanego z wykonywanymi przez nich zadaniami.
 • Regularne przeglądy i aktualizacje oceny: Zapewniają utrzymanie aktualnego stanu wiedzy o zagrożeniach i adekwatność stosowanych środków ochrony.

Nasza usługa:

Po przeprowadzeniu szczegółowego audytu w Państwa zakładzie pracy i identyfikacji potencjalnych zagrożeń, opracujemy kompleksową ocenę ryzyka zawodowego. Nasze zaangażowanie nie kończy się na sporządzeniu dokumentacji – będziemy wspierać Państwa firmę w implementacji zalecanych środków ochronnych, aby zapewnić najwyższy poziom bezpieczeństwa pracy.

Zapraszamy do kontaktu z nami w celu uzyskania szczegółowych informacji na temat naszych usług i sposobów, w jakie możemy pomóc Państwa firmie w realizacji obowiązków związanych z oceną ryzyka zawodowego.

Opracowanie instrukcji i dokumentacji BHP

Zapewnienie bezpieczeństwa i higieny pracy w miejscu zatrudnienia jest kluczowym obowiązkiem każdego pracodawcy. Nasza oferta obejmuje profesjonalne przygotowanie kompleksowej dokumentacji BHP, niezbędnej do spełnienia wymogów prawnych i zapewnienia bezpiecznych warunków pracy dla Państwa pracowników.

W ramach naszych usług oferujemy opracowanie:

 • Rejestrów i wykazów: Niezbędnych do efektywnego zarządzania bezpieczeństwem na stanowiskach pracy.
 • Regulaminów: Określających zasady postępowania i standardy bezpieczeństwa obowiązujące w firmie.
 • Instrukcji stanowiskowych: Dostosowanych do specyfiki pracy na poszczególnych stanowiskach, instruujących pracowników, jak bezpiecznie wykonywać powierzone zadania.
 • Instrukcji bezpiecznej pracy z substancjami i mieszaninami chemicznymi: Zapewniających wskazówki dotyczące obchodzenia się z materiałami niebezpiecznymi, aby minimalizować ryzyko dla zdrowia.
 • Instrukcji bezpiecznej pracy z maszynami i urządzeniami: Instrukcje te zawierają informacje na temat bezpiecznego użytkowania maszyn oraz urządzeń wykorzystywanych przez pracowników w procesie pracy.
 • Instrukcji Bezpiecznego Wykonywania Robót (IBWR): Szczegółowych wytycznych dotyczących realizacji konkretnych zadań podczas wykonywania robót budowlanych.
 • Pozostałej dokumentacji związanej z BHP: Wszelkie inne dokumenty wymagane przepisami prawa lub niezbędne do zapewnienia kompleksowej ochrony zdrowia i życia pracowników.

Nasze doświadczenie i specjalistyczna wiedza pozwalają nam na przygotowanie dokumentacji w pełni dostosowanej do indywidualnych potrzeb Państwa przedsiębiorstwa, zapewniając tym samym zgodność z obowiązującymi przepisami i standardami.

Zapraszamy do kontaktu, aby dowiedzieć się więcej o naszych usługach i rozpocząć współpracę na rzecz bezpieczeństwa Państwa pracowników.

Procedura postępowania w przypadku wypadków przy pracy oraz wypadków w drodze do i z pracy

Postępowanie powypadkowe to zbiór działań, mających na celu dokładne zbadanie okoliczności i przyczyn zdarzenia.

Naszym zadaniem jest:

 • Kwalifikacja prawna zdarzenia: Precyzyjne określenie charakteru zdarzenia w kontekście obowiązujących przepisów.
 • Ustalenie okoliczności wyłączających uprawnienia: Analiza sytuacji, aby sprawdzić, czy nie występują warunki eliminujące prawo poszkodowanego do otrzymywania świadczeń.
 • Opracowanie środków prewencyjnych: Formułowanie wniosków mających na celu zapobieganie podobnym wypadkom w przyszłości.

Zgodnie z przepisami, obowiązek przeprowadzenia dochodzenia spoczywa na pracodawcy lub innym podmiocie wskazanym w regulacjach prawnych.

W przypadku, gdy dojdzie do wypadku przy pracy lub wypadku w drodze do pracy i z pracy dotyczącego Państwa pracownika, zachęcamy do niezwłocznego skontaktowania się z nami. Oferujemy wsparcie w szybkim i skutecznym przeprowadzeniu niezbędnych czynności oraz w dopełnieniu wszystkich formalności związanych z postępowaniem powypadkowym.

Skontaktuj się z nami, aby uzyskać pomoc i wsparcie w zarządzaniu sytuacjami powypadkowymi, minimalizując tym samym ryzyko poniesienia negatywnych konsekwencji związanych z zaistniałym zdarzeniem.

Szkolenia z pierwszej pomocy - zapisz się już dziś!

Nasze szkolenia z pierwszej pomocy prowadzone są przez doświadczonych ratowników medycznych, wyposażonych w nowoczesny sprzęt, co gwarantuje najwyższy standard nauczania. Dzięki temu, uczestnicy naszych kursów otrzymują praktyczną wiedzę i umiejętności, które mogą okazać się nieocenione w sytuacjach kryzysowych.

Oferujemy organizację szkoleń:

 • W naszym biurze: Komfortowa  sala szkoleniowa zapewnia idealne warunki do nauki.
 • W miejscu wskazanym przez Państwa: Dostosowujemy się do Państwa potrzeb i jesteśmy gotowi przeprowadzić szkolenie w dowolnej, wybranej lokalizacji.

Specjalna Oferta dla Placówek Oświatowych: Z myślą o najmłodszych oraz młodzieży szkolnej przygotowaliśmy specjalne programy szkoleniowe z pierwszej pomocy, dostosowane do ich wieku i możliwości percepcyjnych. Nasze kursy dla dzieci i młodzieży to nie tylko cenna lekcja ratowania życia, ale również doskonała okazja do rozwijania empatii i odpowiedzialności za innych.

Zachęcamy do kontaktu w celu uzyskania szczegółowych informacji oraz zapisów na szkolenia.

Nie przegap okazji do zdobycia lub odświeżenia umiejętności pierwszej pomocy – wiedzy, która każdego dnia może uratować życie.

 

Usługi pomiarów elektrycznych

Specjalizujemy się w oferowaniu profesjonalnych usług w zakresie pomiarów elektrycznych, zapewniając kompleksowe wsparcie dla instalacji nowych, po remoncie, relokacji, jak również dla instalacji elektrycznych do 1 kV i piorunochronnych w budynkach oraz pomieszczeniach przemysłowych.

Nasza oferta obejmuje:

 • Sprawdzanie kontrolne odbiorowe: Zapewniamy dokładne sprawdzenie instalacji elektrycznych, aby zagwarantować ich bezpieczeństwo i zgodność z obowiązującymi normami.
 • Okresowe sprawdzanie instalacji elektrycznej: Regularne przeglądy są niezbędne do utrzymania instalacji w dobrym stanie technicznym oraz zapewnienia bezpieczeństwa użytkowników.
 • Sprawdzanie maszyn i instalacji maszynowych: Wykonujemy pomiary zgodnie z wytycznymi prawa budowlanego oraz normami PN-HD 60364-6 oraz PN-EN 60204-1.
 • Sprawdzanie elektronarzędzi: Zapewniamy kontrolę bezpieczeństwa i efektywności elektronarzędzi, co jest kluczowe dla zapewnienia bezpieczeństwa na stanowiskach pracy.

Nasz zespół składa się z wykwalifikowanych specjalistów, którzy dysponują nie tylko odpowiednim sprzętem kontrolno-pomiarowym, ale również bogatą wiedzą teoretyczną i praktyczną. Wszyscy nasi pracownicy posiadają wymagane uprawnienia SEP w zakresie pomiarów elektrycznych typu E i D.

Rodzaje przeprowadzanych przez nas badań:

 • Ciągłość przewodów: Sprawdzenie, czy przewody elektryczne są prawidłowo połączone i nie ma przerw w ciągłości.
 • Rezystancja izolacji instalacji elektrycznej: Ocena stanu izolacji instalacji, co ma kluczowe znaczenie dla bezpieczeństwa.
 • Samoczynne wyłączenie zasilania: Weryfikacja, czy systemy bezpieczeństwa działają poprawnie w sytuacji zagrożenia.
 • Ochrona uzupełniająca: Sprawdzenie dodatkowych środków ochrony zapewniających bezpieczeństwo użytkowników.
 • Sprawdzenie kolejności faz: Kontrola, czy fazy są poprawnie podłączone, co wpływa na prawidłowe działanie urządzeń.
 • Oględziny instalacji: Wizualna ocena stanu technicznego instalacji elektrycznej.
 • Rezystancja uziemień: Pomiar oporu uziemienia, który jest kluczowy dla oceny skuteczności systemu uziemienia.

Wyniki wszystkich przeprowadzonych badań przedstawiamy w formie szczegółowych protokołów, adekwatnych do rodzaju i zakresu badań.

Zapraszamy do kontaktu z nami, aby dowiedzieć się więcej o naszych usługach i umówić się na wykonanie niezbędnych pomiarów elektrycznych w Państwa obiekcie.