Szkolenia

PRACUJBEZPIECZNIE

Z przyjemnością informujemy, że nasza firma została oficjalnie wpisana do Rejestru Instytucji Szkoleniowych pod numerem 2.12/00268/2014. Jesteśmy uprawnieni do realizacji wszystkich rodzajów szkoleń wstępnych oraz okresowych z zakresu Bezpieczeństwa i Higieny Pracy dla każdej grupy zawodowej.

 

 

NASZE SZKOLENIA OBEJMUJĄ:

 • Szkolenia wstępne BHP: Przygotowujące nowych pracowników do bezpiecznej pracy, zgodnie z obowiązującymi przepisami i standardami.
 • Szkolenia okresowe BHP: Aktualizujące wiedzę i umiejętności pracowników na wszystkich poziomach, zapewniające ciągłe przestrzeganie najlepszych praktyk BHP.

Dzięki naszemu wpisowi do Rejestru Instytucji Szkoleniowych, możecie mieć Państwo pełne zaufanie do jakości i zgodności naszych programów szkoleniowych z najnowszymi wymogami prawymi. Zobowiązujemy się do dostarczania aktualnej, rzetelnej wiedzy i umiejętności niezbędnych do zapewnienia bezpiecznego środowiska pracy.

Zapraszamy do skorzystania z naszej oferty szkoleniowej, dedykowanej wszystkim grupom zawodowym. Nasz zespół doświadczonych trenerów BHP jest gotowy, aby podzielić się swoją wiedzą i doświadczeniem, wspierając rozwój bezpiecznych praktyk pracy w Państwa organizacji.

 

   

  SZKOLENIE WSTĘPNE BHP

  Przed przystąpieniem do pracy, każdy nowy pracownik, student odbywający praktykę studencką, oraz uczeń szkoły zawodowej zatrudniony w celu praktycznej nauki zawodu, musi przejść obowiązkowe szkolenie wstępne z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy. Szkolenie to składa się z dwóch kluczowych części:

  1. Szkolenie Wstępne Ogólne – Instruktaż Ogólny
   • Celem instruktażu ogólnego jest zapoznanie pracowników z podstawowymi zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy, obowiązującymi w każdym miejscu pracy. Jest to pierwszy etap szkolenia, który musi zostać zrealizowany przed rozpoczęciem jakichkolwiek działań zawodowych w firmie.
  2. Szkolenie Wstępne na Stanowisku Pracy – Instruktaż Stanowiskowy
   • Instruktaż stanowiskowy jest następnym krokiem, realizowanym bezpośrednio przed dopuszczeniem pracownika do pracy na konkretnym stanowisku. Szkolenie to uwzględnia specyfikę danego miejsca pracy i jest dostosowane do charakterystycznych dla niego zagrożeń. Instruktaż stanowiskowy jest również niezbędny w przypadku wprowadzenia istotnych zmian na stanowisku pracy, takich jak:
    • Zmiany w procesie technologicznym,
    • Reorganizacja stanowiska pracy,
    • Użycie substancji szkodliwych lub niebezpiecznych dla zdrowia,
    • Wprowadzenie nowych lub zmodyfikowanych narzędzi, maszyn i urządzeń.

  Znaczenie szkolenia wstępnego BHP

  Szkolenie wstępne BHP jest fundamentalnym elementem zapewnienia bezpiecznych i higienicznych warunków pracy. Przekazuje niezbędną wiedzę na temat przepisów oraz procedur obowiązujących w miejscu pracy, co ma kluczowe znaczenie dla zapobiegania wypadkom i chorobom zawodowym.

  Zachęcamy pracodawców do zapewnienia, aby wszystkie osoby nowo zatrudnione, w tym praktykanci i uczniowie, przeszli przez oba etapy szkolenia wstępnego BHP, co zagwarantuje nie tylko zgodność z przepisami, ale przede wszystkim bezpieczeństwo wszystkich pracowników.

  W razie pytań lub potrzeby zorganizowania szkolenia wstępnego BHP, prosimy o kontakt. Nasz zespół profesjonalistów jest gotowy, aby dostarczyć wsparcie i wiedzę niezbędną do stworzenia bezpiecznego środowiska pracy.

  SZKOLENIA OKRESOWE BHP – KTO POWINIEN UCZESTNICZYĆ?

  Szkolenia okresowe z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy są kluczowym elementem utrzymania wysokiego poziomu bezpieczeństwa w miejscu pracy. Ich celem jest aktualizacja wiedzy oraz umiejętności pracowników w zakresie przepisów i najlepszych praktyk BHP. Zgodnie z obowiązującymi przepisami, szkolenia okresowe powinny zostać zrealizowane przez następujące grupy zawodowe:

  • Pracodawcy oraz osoby kierujące pracownikami: Kierownicy, mistrzowie, brygadziści, którzy odpowiedzialni są za bezpieczeństwo zespołów.
  • Pracownicy zatrudnieni na stanowiskach robotniczych: Osoby wykonujące prace fizyczne w różnych branżach.
  • Pracownicy inżynieryjno-techniczni: Specjaliści zajmujący się aspektami technicznymi i inżynieryjnymi w miejscu pracy.
  • Pracownicy służby bezpieczeństwa i higieny pracy oraz inne osoby wykonujące zadania tej służby: Osoby odpowiedzialne za nadzorowanie i wdrażanie standardów BHP.
  • Niektórzy pracownicy administracyjno-biurowi: Zatrudnieni w sektorze administracji i w biurach, gdzie również mogą występować specyficzne zagrożenia.
  • Inni pracownicy, nie wymienieni powyżej: Wszyscy, którzy ze względu na charakter swojej pracy są narażeni na czynniki szkodliwe dla zdrowia, uciążliwe lub niebezpieczne.

  Znaczenie Szkoleń Okresowych BHP

  Regularne uczestnictwo w szkoleniach okresowych BHP jest nie tylko wymogiem prawnym, ale przede wszystkim inwestycją w bezpieczne i zdrowe środowisko pracy. Szkolenia te umożliwiają identyfikację potencjalnych zagrożeń i wprowadzenie odpowiednich środków prewencyjnych, co znacząco przyczynia się do redukcji wypadków i chorób zawodowych.

  Zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą szkoleniową i zapisów na szkolenia okresowe BHP. Oferujemy szkolenia dostosowane do różnych grup zawodowych, prowadzone przez doświadczonych specjalistów. Niezależnie od tego, czy jesteście Państwo pracodawcami, pracownikami technicznymi, administracyjnymi czy też pełnicie inną rolę w organizacji, nasze szkolenia zapewnią Wam niezbędną wiedzę i narzędzia do pracy w bezpiecznym środowisku.

  E-LEARNING – NOWOCZESNA FORMA SZKOLENIA

  E-learning stanowi innowacyjną metodę samokształcenia, która w porównaniu do tradycyjnych form szkolenia minimalizuje zakłócenia w planie pracy, dzięki możliwości realizacji kursów bez konieczności fizycznej nieobecności pracownika w miejscu pracy. Mimo że szkolenia online odbywają się w godzinach pracy, ich elastyczność pozwala na lepsze dostosowanie się do indywidualnych potrzeb organizacyjnych oraz preferencji czasowych uczestników.

  Zapraszamy do skorzystania z naszej bogatej oferty kursów       e-learningowych, które zostały zaprojektowane tak, aby zapewnić skuteczne i efektywne szkolenie, dostosowane do potrzeb współczesnego rynku pracy.